SjONG
Voice fan Fryslân!

SjONG is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Dielnimmers skriuwe in Fryske tekst op in besteand popnûmer. Dêrmei dogge se audysje. Mei in band of as solist. Se begeliede harsels of sjonge op in orkestbân. De bêste dielnimmers fan de foarrondes geane troch nei de finale.

EK YN 2021 IS SJONG DER WER!
DOCHSTO MEI?

It lêste nijs

arrow-down-icon

Start met typen en druk op enter om te zoeken..