Fideoklips audysjes online

(Nieuws)

It is safier! De fideoklips fan de audysjes steane op YouTube!
KLIKKE BLINDER!!

Cedin wurket foar SjONG gear mei Leerbedriuw OpenBlick fan ROC Friese Poort Drachten. Studinten Podium- en Evenemententechniek fersoargen by de audysjes  it lûd en ljocht. Studinten fan de oplieding Audiovisuele Productie makken prachtige fideoklips. Alle dielnimmers krije dus in eigen klip. En dy binne no te finen op YouTube! 

 

 audities

Start met typen en druk op enter om te zoeken..