Kaarten bestelle foar finale SjONG

(Nieuws)

De kaartferkeap foar de finale fan SjONG is los! De finale fynt plak op sneon 16 april yn teater De Koornbeurs yn Frjentsjer, oanfang 19.30 oere. Kaarten bestelle kin op trije manieren:

  • Alle dielnimmers fan 2011, dus ek dyjingen dy’t de finale net helle hawwe, hawwe rjocht op 2 frijkaarten. As jim dêr gebrûk fan meitsje wolle, dan kinne jim foar tiisdei 12 april in mail stjoere nei sjong.nl@gmail.com ûnder fermelding fan namme, e-mailadres en it tal kaarten. Dyjingen komme dan op de gastelist te stean. De kaarten kinne op 16 april fan 18.45 ôf ophelle wurde by De Koornbeurs.
  • Dêrneist biede wy skoallen kaarten oan foar it redusearre taryf fan €5,- de kaart. Dy kaarten binne bedoeld foar learlingen en dosinten. Skoallen kinne se oant moandei 11 april bestelle troch in mail te stjoeren nei sjong.nl@gmail.com ûnder fermelding fan de kontaktpersoan, it skoaladres en it tal kaarten. Dy kaarten wurde dan, mei in rekken nei de skoallen ferstjoerd.
  • Fierder kinne der noch losse kaarten besteld wurde, dy kostje € 7,50 it stik. Ek dy kaarten kinne foar tiisdei 12 april besteld wurde fia sjong.nl@gmail.com ûnder fermelding fan namme, e-mailadres en it tal kaarten. Dy kaarten kinne op 16 april fan 18.45 ôf ophelle en ôfrekkene wurde by De Koornbeurs. Wy soenen jo freegje wolle om safolle mooglik mei past jild te beteljen.

As de seal net útferkocht is, wurde der foar de foarstelling ek noch kaarten oan de kassa ferkocht. Dochs is it oan te rieden om te bestellen, want yn De Koornbeurs is plak foar 450 minsken en fol is fol! De finale begjint om 19.30 oere (de seal giet in kertierke earder iepen). It is frije sit, dus kom op tiid as jo in moai plakje hawwe wolle.

Teater De Koornbeurs

Frij parkeare kin op it parkearplak oan de Leeuwarderweg, krekt bûten it bolwurk oan de eastkant fan de stêd. Dêrwei rinne jo yn fiif minuten nei de Koornbeurs. Yn de binnenstêd fan Frjentsjer moatte jo betelje foar it parkearen. De Koornbeurs is mei it iepenbier ferfier ek goed te berikken. It adres is: Noord 2, 8801 KP Frjentsjer.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..