SjONG 2017!

(Nieuws)

img_5762
Wy binne derút! De data binne bekend… SjONG 2017 is plend! Dochsto ditkear ek (wer) mei? Hâld de webside, facebook, instagram en twitter yn ‘e gaten foar mear ynformaasje. Notearje yn alle gefallen ûndersteande data yn dyn aginda! Oant SjONG!

Opjaan
Fan 9 jannewaris oant 1 maart 2017 fia it oanmeldformulier op de webside

Workshops
Tongersdei 16 maart 2017 @Teater ROC Friese Poort Drachten

Audysjes
Woansdei 5 april
Tongersdei 6 april
Freed 7 april
2017 @Studio ROC Friese Poort Drachten

Finale
Sneon 3 juny 2017 @De Neushoorn Ljouwert

Start met typen en druk op enter om te zoeken..