Audysjes

Foar de audysjes giest nei Drachten. Wy wurkje mei tiidsslotten, spitigernôch moetest de oare kandidaten dit jier dus net. Wy besykje de audysjes wol live te streamen. En wy hawwe SUPERleuke sjueryleden! Dy jouwe tips en trúks en sykje 3 winners út dy’t de haadpriis fan SjONG 2021 winne: in profi music video fan dyn SjONG-nûmer.

Ja, ik wol graach audysje dwaan!

audysjes-1

Start met typen en druk op enter om te zoeken..