It lêste nijs

Hjir is ús stjer @rowan.veltman! Hy krige in gouden buzzer by @hollandsgottalent mei syn SjONG nûmer ‘Myn Dream’. Syn fideoklip is dêrom mei it tal views troch it dak knald. En ek op TikTok is er in begrip oan it wurden. Rowan kin dus sjonge, akteare, dûnsje… Wat kin er eins net? Hy fertelt hoe megagesellich it is om oan SjONG mei te dwaan. 🙌

Hjir is ús stjer @rowan.veltman! Hy krige in gouden buzzer by @hollandsgottalent mei syn SjONG nûmer ‘Myn Dream’. Syn fideoklip is dêrom mei it tal views troch it dak knald. En ek op TikTok is er in begrip oan it wurden. Rowan kin dus sjonge, akteare, dûnsje… Wat kin er eins net? Hy fertelt hoe megagesellich it is om oan SjONG mei te dwaan. 🙌

Winnares @lieve_smit fertelt hoe machtich moai it is om oan SjONG mei te dwaan! Wat hâldt dy noch tsjin? Jou dy op en belibje it spektakel sels!

Winnares @lieve_smit fertelt hoe machtich moai it is om oan SjONG mei te dwaan! Wat hâldt dy noch tsjin? Jou dy op en belibje it spektakel sels!

OH YEAH! Dit is SjONG 2023 ❤️‍🔥🎤 Bisto klear foar it spektakel fan it jier? Kinsto sjonge/spilest yn in band? Doch mei!

OH YEAH! Dit is SjONG 2023 ❤️‍🔥🎤 Bisto klear foar it spektakel fan it jier? Kinsto sjonge/spilest yn in band? Doch mei!

Wy binne los mei SjONG 2023! De posters en flyers binne binnen en wurde dizze wike stjoerd oan alle (muzyk)skoallen. Moarn ek in exciting day, want we sille filmkes opnimme foar SjONG by @omropfryslan, mei Team SjONG: @elskedewall, @raynaudritsma, Sytse Broersma fan @dekastofficial @jannekebrakels, @bawet, @annamariah, Marrit de Schiffart @linkkmagazine en @wurkfanmurk! Binnenkoart mear! 

#frysk #sjong2023 #sjongejonge #fryslân #music #talintfanfryslân

Wy binne los mei SjONG 2023! De posters en flyers binne binnen en wurde dizze wike stjoerd oan alle (muzyk)skoallen. Moarn ek in exciting day, want we sille filmkes opnimme foar SjONG by @omropfryslan, mei Team SjONG: @elskedewall, @raynaudritsma, Sytse Broersma fan @dekastofficial @jannekebrakels, @bawet, @annamariah, Marrit de Schiffart @linkkmagazine en @wurkfanmurk! Binnenkoart mear!

#frysk #sjong2023 #sjongejonge #fryslân #music #talintfanfryslân

Noch 1x yn de spotlight: @tara.dpx & @maytte.x Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @tara.dpx & @maytte.x Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: Syta en Inge Marije! Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: Syta en Inge Marije! Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @rarawaarissarah & @elisewesterhof! Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @rarawaarissarah & @elisewesterhof! Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @rowan.veltman! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @rowan.veltman! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @lievefrl! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @lievefrl! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @laurakooistraa! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @laurakooistraa! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @klaske_smid ! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @klaske_smid ! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @jessicaot123! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @jessicaot123! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @eva.lukkien! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @eva.lukkien! Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @dyantaosinga! Superleuk datst derby wiest dit jier! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x foar it fuotljocht: @dyantaosinga! Superleuk datst derby wiest dit jier! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @amarinspopma! Superleuk datst meidiest oan SjONG 2021! 😘

📸 Piet Douma

Noch 1x yn de spotlight: @amarinspopma! Superleuk datst meidiest oan SjONG 2021! 😘

📸 Piet Douma

De kommende dagen allegearre noch ien kear yn de spotlight: de SjONG-kandidaten fan 2021! Numero uno is @baukjedegraaf. Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

De kommende dagen allegearre noch ien kear yn de spotlight: de SjONG-kandidaten fan 2021! Numero uno is @baukjedegraaf. Superleuk datst derby wiest! 😘

📸 Piet Douma

Dei 15: PREMIERE MUSIC VIDEO LIEVE @lievefrl 

Akteur @karstjan.iedema 
Styling Steegenga Mode 
Musicvideo @corbooy @feddejam  @leonbeerss @justin.vhk @reitseleenstra @s_adema_

Dei 15: PREMIERE MUSIC VIDEO LIEVE @lievefrl

Akteur @karstjan.iedema
Styling Steegenga Mode
Musicvideo @corbooy @feddejam @leonbeerss @justin.vhk @reitseleenstra @s_adema_