Workshops

Hast besluten om mei te dwaan? Dan leit op 10 maaie de reade loper foar dy klear! Dy deis krijsto as SjONG-dielnimmer 2 workshops om dy maksimaal ta te rieden op dyn audysje.

Datum: 10-05-2023 

Lokaasje: Poppodium Iduna 

Adres: Oliemolenstraat 16, 9203 ZN Drachten

Tiid: Tusken 14.30 en 17.00

Foar: Alle SjONG dielnimmers 2023

GEPLANDE WORKSHOPS

Sjongtechnyk, performance en muzyk

Perfeksjonearje dyn SjONG-tekst

OPJAAN FOAR DE WORKSHOPS?

Dat hoecht net! Alle SjONG dielnimmers dy’t harren oanmelde wurde automatysk yndield foar de workshops.