Tickets

Wa wurdt de winner fan SjONG 2021? Cedin presintearret de grutte finale fan ít Frysktalich sjongfestival foar jongeren. Dielnimmers ha audysje dien mei in eigen Fryske tekst op in besteand popnûmer. 

De tsien bêste acts sjogge wy no werom yn de grutte SjONG-finale. Der binne prizen te winnen foar de bêste optredens, de bêste tekst en der is in YouTube-priis. Bands, duo’s, solo’s, alles komt foarby!

Datum:            10 april 2021
Lokaasje:        Neushoorn Ljouwert, grutte seal
Oanfang:         20.00 oere, 19.30 seal iepen
Ekstra ynfo:   Ûnder sitplakken, boppe steanplakken!

Start met typen en druk op enter om te zoeken..