Ympresje workshops SjONG

(Nieuws)

 

Tsjek dit! In supertoffe ympresje fan de workshops SjONG! Mei tank oan de studinten Audiovisuele Productie fan ROC Friese Poort Drachten.

https://www.youtube.com/watch?v=s2-VPVaRVaM

 

Start met typen en druk op enter om te zoeken..